Spotkanie projektowe

W dniach 23-24 października w Dobczycach odbyło się już XI Spotkanie merytoryczne konsorcjum realizującego projekt REMBIOFOR „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”.

Spotkanie rozpoczęli pracownicy UR Jarosław Socha oraz Joanna Najder oraz przedstawiciel lidera konsorcjum Krzysztof Stereńczak. Pierwsza część spotkania dotyczyła prezentacji spraw finansowych oraz administracyjnych omawianych głównie przez Martę Piwowarską oraz Kszysztofa Stereńczaka.

W kolejnej części głos zabrał Andrzej Jagodziński, który przedstawił postęp prac w zadaniu WP 1 i WP 5 (raporty z prac  terenowych, weryfikacja prac laboratoryjnych).

Dalszą część spotkania poprowadził Zbigniew Karaszewski, który poinformował o stanie prac w ITD w zakresie określania gęstości drewna, Paweł Strzeliński przedstawił postęp prac w WP3 w zakresie określania wysokości drzew na podstawie skanowania laserowego.

W ostatniej sesji tego dnia prowadzonej przez lidera konsorcjum Krzysztofa Stereńczaka, zostały przedstawione kwestie dotycząca fazy zakończenia projektu, tj. udostępnienia danych teledetekcyjnych oraz wymiany baz danych wynikających z przeprowadzonych analiz w poszczególnych zespołach badawczych.

W kolejnym dniu spotkania Dariusz Ziółkowski przedstawił przegląd wykorzystanych metod modelowania biomasy nadziemnej na podstawie danych radarowych. Podczas kolejnej sesji Marek Lisańczuk przedstawił podsumowanie dotyczące możliwości zmniejszenia intensywności próbkowania w celu określania zasobów leśnych. Karolina Parkitna zaprezentowała wyniki modelowania globalnego zasobności wydzieleń oraz szacowania błędu teoretycznego dla wydzieleń, a także określania cech drzewostanów na podstawie różnych źródeł teledetekcyjnych. Jarosław Socha zreferował postęp prac w zadaniu WP 3, zaznaczając dobre wyniki oszacowania zasobności drzewostanów sosnowych na podstawie ALS. Zreferował również postęp w zadaniu nr 4, pokazując trzy podejścia do tworzenia modeli zbieżystości. Karol Bronisz opisał wyniki analiz kształtu sosen modelowych z zadania 1 oraz z pomiarów TLS przy pomocy kilku modeli kształtu podłużnego.

Brak możliwości komentowania.