WL SGGW Warszawa

WYDZIAŁ LEŚNY SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA LEŚNEGO W WARSZAWIE (WL SGGW) – istnieje od 1919 r. jako część SGGW, ale jego tradycje sięgają roku 1816, kiedy utworzona została Szkoła Szczególna Leśnictwa. Wydział kształci obecnie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunkach: „leśnictwo” i „gospodarka przestrzenna”, a także na stacjonarnych studiach doktoranckich w zakresie leśnictwa i na studiach podyplomowych. Dodatkowo, Wydział oferuje anglojęzyczne studia magisterskie w specjalności „Technologie Informacyjne w Leśnictwie” (Forest Information Technology) organizowane wspólnie z Uniwersytetem Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde (Niemcy). Oprócz dydaktyki, Wydział prowadzi szeroką działalność naukowo-badawczą.

Skład zespołu REMBIOFOR na Wydziale Leśnym SGGW:

  1. Kierownik zespołu: Michał Zasada.
  2. Pracownicy merytoryczni: Stanisław Miścicki, Szymon Bijak, Michał Brach, Karol Bronisz, Łukasz Kwaśny, Robert Tomusiak, Rafał Wojtan, Wojciech Biernacki, Arkadiusz Gruchała, Paweł Szymański, Ewelina Baran.
  3. Pracownicy merytoryczno – administracyjni: Agnieszka Bronisz.

 

http://wl.sggw.pl

Brak możliwości komentowania.