WL UR Kraków

WYDZIAŁ LEŚNY UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE (WL UR) – wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego – najstarszej uczelni akademickiej w Polsce. Wydział posiada pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, a tym samym występowania z wnioskami o nadanie tytułu naukowego. Od 2008 r. Wydział działa w strukturach Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Prowadzi badania z zakresu leśnictwa oraz studia I, II i III stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku leśnictwo, na dwóch specjalnościach: gospodarka leśna i ochrona zasobów leśnych. Wydział zatrudnia 92 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym: 16 profesorów, 17 doktorów habilitowanych, 59 doktorów. Kadra o wysokich kwalifikacjach oraz nowoczesne, dobrze wyposażone i certyfikowane laboratoria gwarantują wysoki poziom naukowy realizowanych przez Wydział projektów badawczych.  Wydział Leśny zaangażowany jest w wiele przedsięwzięć naukowych zarówno krajowych jak i  zagranicznych, jest aktywnym członkiem wielu zespołów realizujących projekty EU (Framework Programmes FP5-7, INTERREG i COST – European Cooperation in Science and Technology). Obecnie Wydział jest liderem i wykonawcą projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Lasy Państwowe oraz inne instytucje. Pracownicy wydziału biorą aktywny udział w 13 akcjach COST: ES1101, FP1102, FP1103, FP1202, FP1204, ES1203, FP1201, FP1206, FP1304, FP1305, TU1302, ES1404, FP1403. Wydział jest sygnatariuszem licznych międzynarodowych porozumień o współpracy naukowej i dydaktycznej, współpracuje z uniwersytetami i instytucjami badawczymi z: Austrii, Czech, Kanady, Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Holandii, Norwegii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, USA i inych.

Skład zespołu REMBIOFOR na Wydziale Leśnym UR:

  1. Kierownik zespołu: dr hab. Jarosław Socha.
  2. Pracownicy merytoryczni: dr hab. inż. Stanisław Małek, dr inż. Wojciech Ochał, dr inż. Bogdan Wertz, mgr inż. Marcin Pierzchalski, mgr inż. Paweł Krąpiec, mgr inż. Monika Zamyślewska.
  3. Pracownicy administracyjni: mgr inż. Magdalena Pardyjak.

 

http://wl.ur.krakow.pl

 

 

 

Brak możliwości komentowania.