Przygotowanie do wdrożenia wyników badawczej fazy projektu

Zadanie 6. Przygotowania do wdrożenia wyników badawczej fazy projektu.

Przygotowanie do wdrożenia wyników projektu będzie wiązało się z wykonaniem aplikacji umożliwiającej transfer wyników przetworzenia danych z laserowego skanowania lotniczego (ALS) do Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP).

Pozytywne wyniki testów pozwolą na zmianę obowiązującej w PGL LP Instrukcji Urządzania Lasu. Nowa technologia pozyskiwania danych o stanie lasów wymaga transferu wiedzy i przeszkolenia z zakresu stosowania nowej metody dla wykonawców prac urządzeniowych i odbiorców prac urządzania lasu (RDLP), wypracowania raportów sekwestracji CO2 i ilości biomasy w lasach.

Brak możliwości komentowania.