PGL Lasy Państwowe

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (DGLP) – działa na podstawie ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. oraz Statutu z 1994 r. nadanego przez Ministra Środowiska jako biuro Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – najwyższy szczebel organizacyjny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Dyrektor Generalny kieruje  Lasami Państwowymi, w szczególności reprezentuje Skarb Państwa, nadzoruje działalność regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz inicjuje i koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa. W skład PGL Lasy Państwowe wchodzi  17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz 430 nadleśnictw. Obszar, na jakim gospodarują Lasy Państwowe to 7,6 mln hektarów. Dyrektor Generalny LP współpracuje z naukowcami m.in. z  IBL, wydziałów leśnych wyższych uczelni oraz instytutów naukowych. Jednym z głównych kierunków badań wspieranych obecnie przez Lasy Państwowe jest wykorzystanie w leśnictwie nowoczesnych narzędzi teledetekcyjnych.

Skład zespołu REMBIOFOR w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (grudzień 2015r.):

  1. Kierownik zespołu: Tomasz Zawiła-Niedźwiecki.
  2. Pracownicy merytoryczni: Emilia Wiśniewska i Jacek Przypaśniak.
  3. Pracownik współpracy projektowej: Radomir Dyjak.

 

www.lasy.gov.pl

Brak możliwości komentowania.