O projekcie

Projekt REMBIOFOR „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”, współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, na podstawie umowy nr BIOSTRATEG1/267755/4/NCBR/2015. Wysokość dofinansowania projektu to 16 133 751 zł.

Celem projektu jest opracowanie kompleksowej metody określania wybranych cech taksacyjnych drzewostanów oraz nadziemnej biomasy i związanego w niej węgla przy zastosowaniu danych teledetekcyjnych oraz nowoczesnych narzędzi ich przetwarzania. Prace w projekcie podzielone są na następujące zadania:

  1. Pozyskanie i przetworzenie danych terenowych oraz teledetekcyjnych.
  2. Opracowanie metody inwentaryzacji ilości biomasy drzew i związanego w nich węgla na podstawie danych radarowych.
  3. Opracowanie metody inwentaryzacji zapasu, biomasy i wybranych cech taksacyjnych drzewostanów na podstawie wybranych aktywnych metod teledetekcji.
  4. Opracowanie metody lokalnej korekty wzorów dendrometrycznych na podstawie danych pozyskanych za pomocą technologii naziemnego skanowania laserowego (TLS).
  5. Opracowanie wzorów allometrycznych oraz wskaźników akumulacji biomasy (BEF) umożliwiających przeliczenie miąższości grubizny drzew na biomasę nadziemnej części drzew oraz wielkość związanego w nich węgla.
  6. Przygotowania do wdrożenia wyników badawczej fazy projektu.

Metody określania cech drzewostanu, biomasy i węgla będą wykorzystane w planowaniu urządzeniowym i modyfikacji procedur pomiarowych oraz analitycznych zawartych w „Instrukcji urządzania lasu”. Wdrożenie wyników projektu przyczyni się m.in. do:

  • skrócenia czasu prac urządzeniowych, zwłaszcza inwentaryzacji miąższości drzewostanu;
  • większej dokładności w obliczaniu bilansu CO2, biomasy, wielkości etatów;
  • określenia miąższości i cech taksacyjnych dla dowolnego obszaru leśnego;
  • obniżenia kosztów prac urządzeniowych.

Autorzy projektu:

dr hab. Krzysztof Stereńczak

prof. dr hab. Stanisław Miścicki

prof. dr hab. Michał Zasada

dr hab. Andrzej Jagodziński

dr hab. Jarosław Socha, prof. UR

dr inż. Wojciech Ochał

dr hab. Maciej Skorupski, prof. UP

dr inż. Paweł Strzeliński

dr inż. Zbigniew Karaszewski

dr Dariusz Ziółkowski

dr inż. Agata Hościło

mgr inż. Jacek Przypaśniak

dr inż. Emilia Wiśniewska

Brak możliwości komentowania.