ITD Poznań

Instytut Technologii Drewna (ITD) to nowoczesny ośrodek naukowy, prowadzący działalność naukowo-badawczą, innowacyjną i edukacyjną w ścisłej współpracy z szeroko pojętym sektorem leśno-drzewnym, ze szczególnym uwzględnieniem producentów drewna, materiałów drzewnych, płyt drewnopochodnych oraz mebli. To jedyna w Polsce jednostka naukowo-badawcza, której działalność obejmuje całe spektrum zagadnień dotyczących drewna, jego przerobu i zastosowań. Począwszy od badań właściwości materiałów drzewnych, a skończywszy na zaświadczaniu o jakości wyrobów drzewnych i procesów wytwórczych poprzez wydawane specjalistyczne opinie, analizy, ekspertyzy i certyfikaty.

Przy Instytucie działa Laboratorium Badania Drewna, Materiałów Drewnopochodnych, Opakowań, Mebli, Konstrukcji i Obrabiarek akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Certyfikacja wyrobów przemysłu drzewnego przeprowadzana jest natomiast w akredytowanym przez PCA Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego.

Instytut jest koordynatorem Polskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego, której celem jest dążenie do zrównoważonego wykorzystania odnawialnego źródła surowca, jakim jest drewno. Instytut posiada status Jednostki Notyfikowanej Nr 1583. W roku 2014 Instytut został wyznaczony jako jednostka oceny technicznej (JOT), która upoważniona jest do udzielania Europejskich Ocen Technicznych. Od roku 2011 funkcjonuje w ITD System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 w obszarze prac naukowych, badawczo-rozwojowych, usług badawczych, ekspertyz, opinii, doradztwa i szkoleń z zakresu przerobu drewna i kompozytów drzewnych.

Liczne kontakty z międzynarodowymi organizacjami i jednostkami naukowymi sektora drzewnego ugruntowały pozycję Instytutu jako wiarygodnego i rzetelnego partnera. Współpracujemy z wieloma firmami sektora drzewnego i organizacjami gospodarczymi zarówno w kraju, jak i za granicą, realizujemy prace także dla jednostek administracji państwowej i samorządu branżowego. Celem strategicznym Instytutu jest dalszy rozwój jako nowoczesnego europejskiego ośrodka badawczego, oddziałującego pozytywnie na rozwój branży drzewnej i konkurencyjność polskiego sektora leśno-drzewnego.

Skład zespołu REMBIOFOR w Instytucie Technologii Drewna:

  1. Kierownik zespołu: dr inż. Zbigniew Karaszewski
  2. Pracownicy merytoryczni: mgr inż. Andrzej Noskowiak, mgr inż. Grzegorz Szumiński, mgr inż. Marcin Miller, inż. Jacek Samol, inż. Lechosław Jabłoński, Łukasz Dobry, Krzysztof Stasiak
  3. Pracownicy administracyjni: mgr Agnieszka Dziurdzi.

www.itd.poznan.pl

 

Brak możliwości komentowania.