ID PAN Kórnik

INSTYTUT DENDROLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK (ID PAN) – placówka naukowa kategorii A, w której prowadzone są interdyscyplinarne badania podstawowe i aplikacyjne z zakresu biologii roślin drzewiastych rozpatrywanej na wszystkich poziomach ich organizacji. Instytut rozpoczął swoją działalność naukową 1 lipca 1933 roku jako Zakład Badania Drzew i Lasu. Wyniki badań prowadzonych w Instytucie upowszechniane są z zachowaniem najwyższych standardów i publikowane w najlepszych czasopismach naukowych na świecie. Pracownicy Instytutu nadzorują liczne długoterminowe powierzchnie badawcze, które stanowią ważne zaplecze krajowych i międzynarodowych badań. Zakres prowadzonych współcześnie badań w Instytucie Dendrologii PAN stosunkowo dobrze obrazuje jego struktura organizacyjna, obejmująca osiem pracowni (Badania Związków Symbiotycznych, Biochemii Nasion, Biologii Molekularnej, Biologii Rozmnażania i Genetyki Populacyjnej, Ekologii, Fizjologii Stresów Abiotycznych, Proteomiki oraz Systematyki i Geografii) oraz Laboratorium Analiz Mineralnych.

Skład zespołu REMBIOFOR w Instytucie Dendrologii PAN:

  1. Kierownik zespołu: dr inż. Andrzej M. Jagodziński.
  2. Pracownicy merytoryczni: Jacek Oleksyn, Piotr Karolewski, Kamil Gęsikiewicz, Paweł Horodecki, Aneta Briegmann-Smoczyk, Agnieszka Drewniak.

www.idpan.poznan.pl

Brak możliwości komentowania.