XV Spotkanie merytoryczne

W dniach 17-18 grudnia 2018 roku odbyło się XV Spotkanie Merytoryczne Konsorcjum realizującego projekt Rembiofor. Spotkanie rozpoczął Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, prof. dr hab. Jacek Hilszczański. W kolejnej części spotkania głos zabrał dr Dariusz Ziółkowski z IGiK, który przedstawił wyniki przetwarzania danych radarowych do określania przestrzennego rozkładu biomasy. Kierownik Projektu Rembiofor dr hab. Krzysztof Stereńczak z IBL omówił czynniki wpływające…

Czytaj dalej

VII spotkanie merytoryczne

W dniach 11-12 października 2016 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyło się VII spotkanie merytoryczne Konsorcjum, realizującego projekt REMBIOFOR „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”. Projekt REMBIOFOR pt. „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach” jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w…

Czytaj dalej

VI Spotkanie projektowe

W dniach 6-7 czerwca 2016 r. w Instytucie Technologii Drewna odbyło się VI spotkanie merytoryczne konsorcjum, realizującego projekt REMBIOFOR „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, na podstawie umowy nr BIOSTRATEG1/267755/4/NCBR/2015.…

Czytaj dalej