WL UP Poznań

WYDZIAŁ LEŚNY UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU (WL UP) – powołany do życia w 1919 r. początkowo jako Wydział Rolniczo-Leśny na Uniwersytecie Poznańskim, od 1951 r. już jako samodzielna jednostka w Wyższej Szkole Rolniczej, następnie w Akademii Rolniczej, a od 2008 roku w strukturach Uniwersytetu Przyrodniczego. Kształci studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (licencjackich, magisterskich, doktoranckich) na kierunkach: „leśnictwo” oraz „ochrona przyrody” (magisterskie). Organizuje także kursy w języku angielskim. Oprócz dydaktyki, Wydział prowadzi szeroką działalność badawczo-naukową, realizowaną przez 11 katedr oraz Ogród Dendrologiczny. Należą do niego leśne zakłady doświadczalne w: Siemianicach i Murowanej Goślinie.

Skład zespołu REMBIOFOR na Wydziale Leśnym UP:

  1. Kierownik zespołu: dr hab. Maciej Skorupski, prof. nadzw.
  2. Pracownicy merytoryczni: dr inż. Paweł Strzeliński, dr hab. Paweł Rutkowski.
  3. Pracownicy administracyjni: Adela Woźniak, Karolina Skrzypczak, Robert Fabiański.

http://wles.up.poznan.pl

Brak możliwości komentowania.