Opracowanie metody inwentaryzacji ilości biomasy

Zadanie 2. Opracowanie metody inwentaryzacji ilości biomasy drzew i związanego w nich węgla na podstawie danych radarowych.

Głównym celem zadania jest opracowanie nowych metod określania przestrzennego rozkładu biomasy i zawartego w niej węgla na podstawie danych radarowych pozyskanych z najnowszych satelitów radarowych (ALOS-2 – pasmo L, Sentinel-1 – Pasmo C, TerraSAR-X – Pasmo X). Zadanie to będzie realizowane poprzez opracowanie metody przetwarzania danych radarowych wykorzystującej techniki polarymetryczne i interferometryczne do wygenerowania produktów lepiej skorelowanych z biomasą niż dotychczas stosowane.

Brak możliwości komentowania.