IBL Sękocin Stary

INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA (IBL) – założony w 1930 r. jako Zakład Doświadczalny Lasów Państwowych, obecnie jest instytutem podległym ministrowi środowiska. Działa na podstawie statutu z 31.03.2011 r. W Sękocinie Starym pod Warszawą znajduje się główna siedziba IBL, a w Białowieży i Krakowie funkcjonują dwie placówki zamiejscowe. Instytut zajmuje się badaniami w zakresie szeroko pojętego leśnictwa, między innymi: zalesianiem i odnawianiem, pielęgnacją oraz użytkowaniem lasu, ekologią, ochroną przyrody, genetyką, ekonomiką i polityką leśną. W strukturze organizacyjnej IBL jest sześć zakładów naukowych i trzy specjalistyczne laboratoria. Instytut jest liderem konsorcjum REMBIOFOR.

Skład zespołu REMBIOFOR w Instytucie Badawczym Leśnictwa:

  1. Kierownik zespołu (i równocześnie koordynator całego projektu): dr inż. Krzysztof Stereńczak.
  2. Pracownicy merytoryczni: mgr Dariusz Balicki, inż Grzegorz Krok, mgr inż. Piotr Lenarczyk, mgr inż. Anna Markiewicz, inż. Karolina Materek, mgr Krzysztof Mitelsztedt, mgr inż. Rafał Mitlejner, mgr inż. Piotr Mroczek, inż. Bartosz Nowakowski, mgr Martyna Wietecha, dr inż. Grzegorz Zajączkowski.
  3. Pracownicy laboratorium: dr inż. Józef Wójcik (kierownik laboratorium), mgr inż. Iwona Babij, mgr inż. Zuzanna Cieśla, mgr inż. Halina Drożdż, mgr inż. Paulina Drożdż, mgr inż. Grażyna Kowalska, mgr inż.Grażyna Misiewicz, mgr inż. Hanna Przepiórkowska, mgr inż. Wanda Wiśniewska.
  4. Pracownicy administracyjni: mgr inż. Marta Piwowarska, mgr Iwona Gogolińska.

www.ibles.waw.pl

Brak możliwości komentowania.