Kontakt

Instytut Badawczy Leśnictwa

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3
05-090 Raszyn

email: rembiofor@ibles.waw.pl

tel. 22-715-03-25 lub 22-715-03-09

fax. 22-715-38-37

log_IBL

Brak możliwości komentowania.