IGIK Warszawa

INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII (IGiK) – został utworzony w 1945 r. Ma swoją główną siedzibę w Warszawie oraz Obserwatorium Geodezyjno-Geofizyczne Borowa Góra w Jadwisinie nad Zalewem Zegrzyńskim.  Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych i aplikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii oraz dyscyplin pokrewnych. W strukturze IGiK działają cztery zakłady naukowe – Centrum Geodezji i Geodynamiki; Centrum Teledetekcji; Zakład Kartografii i Zakład Systemów Informacji Przestrzennej i Katastru. W projekcie Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii jest odpowiedzialne za modelowanie naziemnej biomasy drzew z wykorzystaniem obrazów radarowych.

Skład zespołu REMBIOFOR w Instytucie Geodezji i Kartografii:

  1. Kierownik zespołu (i równocześnie kierownik zadania nr 2 w projekcie): dr Dariusz Ziółkowski.
  2. Pracownicy merytoryczni: dr inż. Agata Hościło, mgr Aneta Lewandowska, mgr Anna Mirończuk, mgr inż. Magdalena Łągiewska.
  3. Pracownicy administracyjni: mgr inż. Anna Butkiewicz, mgr Katarzyna Jagiełło.

 

www.igik.edu.pl

 

Brak możliwości komentowania.