Zadania w projekcie

W projekcie wyróżnionych zostało 6 zadań do realizacji:

Zadanie 1. Pozyskanie i przetworzenie danych terenowych oraz teledetekcyjnych.

Zadanie 2. Opracowanie metody inwentaryzacji ilości biomasy drzew i związanego w nich węgla na podstawie danych radarowych.

Zadanie 3. Opracowanie metody inwentaryzacji zapasu, biomasy i wybranych cech taksacyjnych drzewostanów na podstawie wybranych aktywnych metod teledetekcji.

Zadanie 4. Opracowanie metody lokalnej korekty wzorów dendrometrycznych na podstawie danych pozyskanych za pomocą technologii naziemnego skanowania laserowego (TLS).

Zadanie 5. Opracowanie wzorów allometrycznych oraz wskaźników akumulacji biomasy (BEF) umożliwiających przeliczenie miąższości grubizny drzew na biomasę nadziemnej części drzew oraz wielkość związanego w nich węgla.

Zadanie 6. Przygotowania do wdrożenia wyników badawczej fazy projektu.

Brak możliwości komentowania.