Przeliczniki miąższości grubizny

Zadanie 4. Opracowanie metody lokalnej korekty wzorów dendrometrycznych na podstawie danych pozyskanych za pomocą technologii naziemnego skanowania laserowego (TLS).

Głównym celem zadania jest opracowanie metodyki korekty wyników szacowania miąższości pojedynczych drzew za pomocą ogólnych wzorów dendrometrycznych lub tablic, uwzględniającej globalną i lokalną zmienność kształtu drzew. Celem badawczym będzie rozpoznanie zmienności globalnej i lokalnej kształtu ośmiu podstawowych lasotwórczych gatunków drzew oraz określenie czynników ją determinujących. Praktycznym celem zadania będzie zbadanie możliwości zastosowania technologii naziemnego skanowania laserowego (TLS) do pozyskiwania informacji o lokalnej zmienności kształtu drzew.

Brak możliwości komentowania.