Konsorcjum

Liderem konsorcjum jest Instytut Badawczy Leśnictwa, partnerami w projekcie są:

  • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
  • Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
  • Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku,
  • Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie,
  • Instytut Technologii Drewna w Poznaniu,
  • Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  • Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Brak możliwości komentowania.