VII spotkanie merytoryczne

W dniach 11-12 października 2016 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyło się VII spotkanie merytoryczne Konsorcjum, realizującego projekt REMBIOFOR „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”.

Projekt REMBIOFOR pt. „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach” jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, na podstawie umowy nr BIOSTRATEG1/267755/4/NCBR/2015.

Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z realizacją projektu, zgodnie z założonymi zadaniami.

Wzięło w nim udział 20 przedstawicieli z ośmiu instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie oraz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Uczestnicy spotkania zostali przywitani przez Zastępcę Dyrektora ds. Naukowo- Badawczych IBL, prof. dr hab. Jacka Hilszczańskiego. Następnie dr inż. Krzysztof Stereńczak, kierownik Projektu, jednoczenie moderator spotkania, przedstawił program, na którym został oparty harmonogram spotkania

Podczas spotkania Przedstawiciele Konsorcjum, zreferowali w formie prezentacji postęp prac w zadaniach WP1, WP2,WP3, WP4 i WP5. Omówiono aktualne sprawy administracyjno-finansowe. Przedstawiono raport z prac terenowych oraz plany dotyczące prac nad biomasą. Zostały przedstawione wstępne wyniki określania wybranych cech taksacyjnych z wykorzystaniem lotniczego skanowania laserowego oraz analizy określania kształtu drzew z danych TLS. W czasie spotkania został przewidziany czas na dyskusję oraz wolne wnioski.

Następne spotkanie odbędzie się w styczniu w 2017 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

zdjęcia: mgr Olga Jasińska

Brak możliwości komentowania.