VI Spotkanie projektowe

W dniach 6-7 czerwca 2016 r. w Instytucie Technologii Drewna odbyło się VI spotkanie merytoryczne konsorcjum, realizującego projekt REMBIOFOR „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, na podstawie umowy nr BIOSTRATEG1/267755/4/NCBR/2015.

Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z realizacją projektu, zgodnie z założonymi zadaniami.

Wzięło w nim udział 32 przedstawicieli ośmiu instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu oraz Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Uczestnicy spotkania zostali przywitani przez Dyrektora Instytutu, dr Władysława Strykowskiego prof. ITD. Następnie dr inż. Zbigniew Karaszewski, gospodarz spotkania, przedstawił prezentację o działalności, współpracy i strukturze Instytutu Technologii Drewna.

Moderatorem spotkania był dr inż. Krzysztof Stereńczak, Kierownik Projektu. Na wstępie wszyscy zebrani zostali poinformowani o przyjętym i zaakceptowanym przez jednostkę nadzorującą raporcie kwartalnym.

Podczas spotkania każdy z uczestników zreferował w formie prezentacji aktualny stan swojej pracy. Przedstawiono raport z prac terenowych oraz mówiono plany dotyczące prac nad biomasą, analizy ekonomiczne, przetworzenia danych hiperspektralnych, pierwsze analizy danych ALS, zastosowanie ortofotomapy w określaniu typów drzewostanów, analizy laboratoryjne, analizy radarowe oraz analizy określania kształtu drzew z danych TLS.

Następne spotkanie odbędzie się jesienią bieżącego roku.

Tekst: Anna Markiewicz
Redakcja: Martyna Wietecha
Zdjęcia: Anna Gałecka, Anna Markiewicz

Brak możliwości komentowania.