Spotkanie projektowe

W dniach 23-24 października w Dobczycach odbyło się już XI Spotkanie merytoryczne konsorcjum realizującego projekt REMBIOFOR „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”. Spotkanie rozpoczęli pracownicy UR Jarosław Socha oraz Joanna Najder oraz przedstawiciel lidera konsorcjum Krzysztof Stereńczak. Pierwsza część spotkania dotyczyła prezentacji spraw finansowych oraz administracyjnych omawianych głównie…

Czytaj dalej

V Spotkanie projektowe

W dniach 1-2 marca 2016 r. na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyło się V spotkanie merytoryczne konsorcjum realizującego projekt REMBIOFOR „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, na podstawie umowy nr…

Czytaj dalej