IX Spotkanie merytoryczne konsorcjum

W dniach 10 – 11 kwietnia 2018 roku w Żabiej Woli odbyło się IX spotkanie merytoryczne konsorcjum realizującego projekt REMBIOFOR „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”. W spotkanie wzięli udział reprezentanci następujących instytucji:

IGIK – Aneta Lewandowska, Agata Hościło,

DGLP – Rafał Frąckowiak, Jacek Przypaśniak, Emilia Wiśniwska,

UPP – Paweł Strzeliński, Maciej Skorupski,

IBL – Grzegorz Zajączkowski, Marta Piwowarska, Krzysztof Stereńczak,

UR – Jarosław Socha, Joanna Najder, Bogdan Wertz, Wojciech Ochał,

SGGW – Karol Bronisz, Agnieszka Bronisz, Arkadiusz Gruchała, Michał Zasada, Joanna Miekarczyk, Stanisław Miścicki,

ITD – Zbigniew Karaszewski,

ID PAN – Kamil Gęsikiewicz, Andrzej M.Jagodziński

Spotkanie zainaugurowała dr inż. Agata Hościło (IGiK), która przedstawiła zakres zagadnień realizowanych przez Centrum Teledetekcji IGiK oraz dr hab. Krzysztof Stereńczak (IBL), który przedstawił główne cele IX spotkania merytorycznego. Podczas spotkania zostało przedstawione podsumowanie prac terenowych oraz laboratoryjnych przez dr inż. Grzegorza Zajączkowskiego (IBL) oraz dr hab. Andrzeja M. Jagodzińskiego (ID PAN), które były wykonywane w latach 2015-2017. Dr inż. Zbigniew Karaszewski zdał relację z prac dotyczących analiz gęstości drewna dla różnych gatunków. Dr hab. Maciej Skorupski przedstawił stopień zaawansowania prac terenowych dotyczących analiz glebowych na badanych powierzchniach.

Dr hab. Krzysztof Stereńczak przedstawił m.in. opracowanie wyników modelowania zasobności na poziomie powierzchni próbnych i dla wydzieleń.

Prof. dr hab. Stanisław Miścicki (WL SGGW) przedstawił wyniki opracowania metody inwentaryzacji zapasu, biomasy i wybranych cech taksacyjnych z wykorzystaniem wybranych aktywnych metod teledetekcji. W kolejnej części spotkania dr inż. Agata Hościło (IGiK) zaprezentowała analizę cech biofizycznych z sensorów optycznych Sentinel-2 z uwzględnieniem danych lidarowych w rozdzielczości 5 m. Modelowania zasobności z zastosowaniem radarów pełnopolaryzacyjnych z Alos-2 i produktów polarometrycznych z Sentinel-1.

Wyniki analizy ekonomicznej zostały przedstawione przez dr inż. Emilię Wysocką-Fijorek (IBL). Przedstawione zostały 3 propozycje kolejności wykonywania prac z uwzględnieniem danych z ALS w zestawieniu z bieżącą używana procedurą. Dr hab. Jarosław Socha (UR) zaprezentował mapy produkcyjności siedlisk oraz porównanie metod modelowania przyrostu wysokości na podstawie danych ALS. Dr inż. Karol Bronisz z SGGW przedstawił ocenę wpływu metod przetwarzania danych pozyskanych za pomocą naziemnego skanera laserowego (TLS) na miąższość oraz pierśnicową i właściwą liczbę kształtu podłużnego drzewa. Dr hab. Andrzej M.Jagodziński (ID PAN) przedstawił m.in. analizę biomasy w zestawieniu z parametrami drzewostanu wg jednostek, co jest kolejnym etapem dotyczącym weryfikacji danych. Na zakończenie dr hab. Krzysztof Stereńczak (IBL) podsumował spotkanie oraz przedstawił wytyczne do sporządzenia sprawozdania kwartalnego.

 

Brak możliwości komentowania.