X spotkanie merytoryczne

W dniach 9 i 10 listopada 2017 r. w Grębiszewie k. Mińska Mazowieckiego odbyło się X spotkanie merytoryczne Konsorcjum, realizującego projekt REMBIOFOR „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, na podstawie umowy nr BIOSTRATEG1/267755/4/NCBR/2015. Organizatorem spotkania była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z realizacją projektu, zgodnie z założonymi zadaniami.

Wzięło w nim udział 35 przedstawicieli ośmiu instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Podczas spotkania Przedstawiciele Konsorcjum, zreferowali w formie prezentacji postęp prac w zadaniach WP1, WP2, WP3, WP4, WP5. Omówiono aktualne i pilne sprawy administracyjno – finansowe.

Brak możliwości komentowania.