VIII spotkanie merytoryczne

W dniach 18-19 stycznia 2017 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbyło się VIII spotkanie merytoryczne Konsorcjum, realizujące projekt REMBIOFOR „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, na podstawie umowy nr BIOSTRATEG1/267755/4/NCBR/2015.

Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z realizacją projektu, zgodnie z założonymi zadaniami.

Wzięło w nim udział 27 przedstawicieli ośmiu instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Uczestnicy spotkania zostali przywitani przez prof. dr hab. Krzysztofa Szoszkiewicza – Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Następnie dr inż. Krzysztof Stereńczak, Kierownik Projektu, jednoczenie moderator spotkania, przedstawił program, na którym został oparty harmonogram spotkania projektowego.

Podczas spotkania Przedstawiciele Konsorcjum, zreferowali w formie prezentacji postęp prac w zadaniach WP1, WP2,WP3, WP4 i WP5. Omówiono aktualne i pilne sprawy administracyjno- finansowe. Przedstawiono raport z prac nad biomasą, omówiono analizę ekonomiczną. Została omówiona współpraca z CKPŚ. Przedstawiono założenia projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych oraz przeanalizowano wstępnie możliwości wykorzystania w nim wyników projektu Rembiofor.  W czasie spotkania został przewidziany czas na dyskusję oraz wolne wnioski.

Następne spotkanie odbędzie się w maju 2017 roku w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku.

Brak możliwości komentowania.