IV Spotkanie projektowe

W dniach 19-20 października 2015 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się IV spotkanie merytoryczne konsorcjum realizującego projekt REMBIOFOR „Teledetekcyjne określenie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wzięło w nim udział 31 przedstawicieli ośmiu instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu oraz Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Pierwszy dzień obrad otworzył prof. dr hab. Jacek Hilszczański – zastępca dyrektora do spraw naukowych IBL. Następnie dr inż. Krzysztof Stereńczak – kierownik projektu, reprezentujący lidera konsorcjum (IBL), pokierował dyskusją, przekazując na wstępie głos mgr inż. Marcie Piwowarskiej, która omówiła sprawy administracyjno-finansowe. Specyfika działalności instytutów badawczych, uczelni wyższych i partnera biznesowego – Lasów Państwowych, sprawia, że jednym z najważniejszych zagadnień w projekcie staje się ujednolicenie zasad kwalifikowania i rozliczania kosztów oraz planowania wydatków.

Następnie zaprezentowany został postęp prac w poszczególnych zadaniach projektu. Mgr inż. Bożydar Neroj z BULiGL przedstawił zaawansowanie wykonania zobrazowań hiperspektralnych, dr inż. Andrzej Jagodziński z ID PAN zaprezentował pierwsze wyniki związane z określaniem biomasy i pracami laboratoryjnymi, dr inż. Paweł Strzeliński z Wydziału Leśnego UP w Poznaniu omówił specyfikę i trudności pojawiające się przy skanowaniu naziemnym, dr inż. Zbigniew Karaszewski z ITD przedstawił zagadnienie badania gęstości drewna i określania wieku metodą dendrochronologiczną. Na zakończenie tej części obrad – dr inż. Krzysztof Stereńczak – podsumował zbieranie pozostałych danych, przedstawił plany dotyczące prac oraz zainicjował dyskusję o planach publikacyjnych.

Drugi dzień rozpoczęło zwiedzanie Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego IBL. Dr inż. Józef Wójcik zapoznał gości z metodami pracy i urządzeniami używanymi do analiz. Następnie odbyło się spotkanie robocze grupy zaangażowanej w zadania biomasowe i prace laboratoryjne, a po nim – grupy zajmującej się częścią urządzeniową (inwentaryzacją lasu).

Podsumowaniem dwudniowego spotkania było ustalenie działań niezbędnych do wykonania w ciągu najbliższych trzech miesięcy oraz sporządzenie listy zagadnień do rozstrzygnięcia. Następne spotkanie planowane jest na koniec lutego 2016 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *