Publications

Scientific articles

Articles in English

Fassnacht F.E.,  Latifi H.,  Stereńczak K., Modzelewska A.,  Lefsky M., Waser L.T., Straub C., Ghosh A. Review of studies on tree species classification from remotely sensed data. Remote Sensing of Environment. Volume 186, Pages 64-87

Socha J., Pierzchalski M., Bałazy R., Ciesielski M. 2017. Modelling top height growth and site index using repeated laser scanning data. Forest Ecology and Management. Volume 406, Pages 307-317

Stereńczak K., Lisańczuk M., Parkitna K., Mitelsztedt K., Mroczek P., Miścicki S. 2018. The influence of number and size of sample plots on modelling growing stock volume based on airborne laser scanning. Drewno 2018, Vol. 61, No. 2018.

Stereńczak K., Lisańczuk M., Erfanifard Y. 2018. Delineation of homogeneous forest patches using combination of field measurements and LiDAR point clouds as a reliable reference for evaluation of low resolution global satellite data. Forest ecosystems, 2018 5:1

Jagodziński A.M., Dyderski M.K., Gęsikiewicz K., Horodecki P., Cysewska A., Wierczyńska S., Maciejczyk K. How do tree stand parameters affect young Scots pine biomass? – Allometric equations and biomass conversion and expansion factors, Forest Ecology and Management, Volume 409, Pages 74-83

Articles in Polish

Ochał W., Wertz B., Grabczyński S., Orzeł S. 2018. Dokładność określania świeżej masy strzał jodły na podstawie przeliczników wagowo – objętościowych. Sylwan 162 (4): 277-287.

Wietecha M., Modzelewska A., Stereńczak K. 2017. Wykorzystanie lotniczej teledetekcji hiperspektralnej w klasyfikacji gatunkowej lasów strefy umiarkowanej. Sylwan, 161 (1): 3−17.

Pluto-Kossakowska J., Osińska-Skotak K., Stereńczak K. 2017. Określenie rozdzielczości przestrzennej wielospektralnych zdjęć satelitarnych optymalnej do detekcji martwych drzew na obszarach leśnych. Sylwan 161 (5): 395−404.

Bruchwald A., Dmyterko E., Miścicki S., Stereńczak K. 2017. Assessment of the accuracy of the forest district inventory method based on the stratified sampling. Sylwan 161(11): 909-916.

Posters and presentation

XXII Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, Warszawa, 22-23.09.2016

REMBIOFOR – Teledetekcja w leśnictwie precyzyjnym

V Forum BioGIS – Systemy Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej, 19-20 października 2016, Collegium Biologicum, UAM w Poznaniu

Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach

Konferencja “Geomatyka w lasach”, Rogów 13-15 września 2016 r.

Projekt Rembiofor – prezentacja wstępnych założeń i celów projektu

Wstępne wyniki analizy obrazów TLS pod kątem modelowania pni drzew

Wykorzystanie danych teledetekcyjnych w analizie składu gatunkowego obrębu

3rd Workshop SIG on Forestry, 15-16 września 2016 r.

Tree species classification in temperate forests using airborne hyperspectral data

Popular – science articles

Stereńczak K., Lisańczuk M., Parkitna K., Miścicki S., Krok G., Rysiak P., Jełowicki Ł., M.Wietecha, Mitelsztedt K. Laserowa inwentaryzacja lasu. Głos lasu. Numer 9(572) wrzesień 2018, str. 26-28

Stereńczak K., Krok G., Materek (Parkitna) K. Teledetekcja w praktyce leśnej – o wdrożeniowym projekcie REMBIOFOR. Las Polski. Numer 18/2016 str. 8-10

Comments are closed.