IV Spotkanie projektowe

W dniach 19-20 października 2015 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się IV spotkanie merytoryczne konsorcjum realizującego projekt REMBIOFOR „Teledetekcyjne określenie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wzięło w nim udział 31 przedstawicieli ośmiu instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu oraz Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Pierwszy dzień obrad otworzył prof. dr hab. Jacek Hilszczański – zastępca dyrektora do spraw naukowych IBL. Następnie dr inż. Krzysztof Stereńczak – kierownik projektu, reprezentujący lidera konsorcjum (IBL), pokierował dyskusją, przekazując na wstępie głos mgr inż. Marcie Piwowarskiej, która omówiła sprawy administracyjno-finansowe. Specyfika działalności instytutów badawczych, uczelni wyższych i partnera biznesowego – Lasów Państwowych, sprawia, że jednym z najważniejszych zagadnień w projekcie staje się ujednolicenie zasad kwalifikowania i rozliczania kosztów oraz planowania wydatków.

Następnie zaprezentowany został postęp prac w poszczególnych zadaniach projektu. Mgr inż. Bożydar Neroj z BULiGL przedstawił zaawansowanie wykonania zobrazowań hiperspektralnych, dr inż. Andrzej Jagodziński z ID PAN zaprezentował pierwsze wyniki związane z określaniem biomasy i pracami laboratoryjnymi, dr inż. Paweł Strzeliński z Wydziału Leśnego UP w Poznaniu omówił specyfikę i trudności pojawiające się przy skanowaniu naziemnym, dr inż. Zbigniew Karaszewski z ITD przedstawił zagadnienie badania gęstości drewna i określania wieku metodą dendrochronologiczną. Na zakończenie tej części obrad – dr inż. Krzysztof Stereńczak – podsumował zbieranie pozostałych danych, przedstawił plany dotyczące prac oraz zainicjował dyskusję o planach publikacyjnych.

Drugi dzień rozpoczęło zwiedzanie Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego IBL. Dr inż. Józef Wójcik zapoznał gości z metodami pracy i urządzeniami używanymi do analiz. Następnie odbyło się spotkanie robocze grupy zaangażowanej w zadania biomasowe i prace laboratoryjne, a po nim – grupy zajmującej się częścią urządzeniową (inwentaryzacją lasu).

Podsumowaniem dwudniowego spotkania było ustalenie działań niezbędnych do wykonania w ciągu najbliższych trzech miesięcy oraz sporządzenie listy zagadnień do rozstrzygnięcia. Następne spotkanie planowane jest na koniec lutego 2016 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *