Konferencja podsumowująca wyniki projektu Rembiofor

PROGRAM KONFERENCJI

przedstawiającej wyniki projektu REMBIOFOR

„Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG na podstawie umowy nr BIOSTRATEG1/267755/4/NCBR/2015.

Konferencja odbędzie się 22 stycznia 2019 roku w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym INSTYTUTU BADAWCZEGO LEŚNICTWA w Sękocinie Starym

PLAN KONFERENCJI

Plan konferencji do pobrania w formie PDF

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

dr hab. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL

Członkowie:

prof. dr hab. Michał Zasada (SGGW w Warszawie)

prof. dr hab. Stanisław Miścicki  (SGGW w Warszawie)

prof. dr hab. Maciej Skorupski (UP w Poznaniu)

prof. dr hab. Jarosław Socha (UR w Krakowie)

dr hab. Andrzej M. Jagodziński, prof. ID PAN (ID PAN w Kórniku)

dr inż. Zbigniew Karaszewski (ITD w Poznaniu)

dr Dariusz Ziółkowski  (IGiK w Warszawie)

mgr inż. Jacek Przypaśniak  (DGLP w Warszawie)

mgr inż. Anna Markiewicz (IBL w Sękocinie Starym)

REJESTRACJA ON-LINE (kliknij)

KOMUNIKAT

KOSZTY UCZESTNICTWA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 120 zł bruttoProsimy o zgłaszanie uczestnictwa poprzez wypełnienie i przesłanie formularza do dnia 15 stycznia 2019 r.

Wpłaty za udział w Konferencji prosimy dokonywać w terminie do 15 stycznia 2019 r. na konto BH SA VI O/Warszawa o numerze:

Bank Handlowy SA VI O/Wwa

57 1030 1061 0000 0000 0078 8401

Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3
05-090 Raszyn

NIP 5250009200

W treści przelewu prosimy wpisać „udział w konferencji 22 stycznia 2019” oraz imię i nazwisko uczestnika. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po 14 stycznia 2019 r., organizatorzy nie zwracają kosztów uczestnictwa. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej.

Koszty uczestnictwa w konferencji pokrywają: udział w konferencji oraz materiały konferencyjne. Koszty nie pokrywają noclegów.

Osoby zainteresowane noclegiem mogą zgłaszać się na własną rękę do pobliskich Hoteli, tj: Hotel Groman , Noclegi Leśna Polana, Hotel Via Appia.

Większy wybór noclegów w okolicy kliknij w link do portalu booking.com

Brak możliwości komentowania